Kursy dla fizjoterapeutów

 • Masaż Tkanek Głębokich i Rozluźnianie Mięśniowo- Powięziowe z Anatomią Palpacyjną

  Moduł I: 24-27.01.2019r

  Moduł II:9-12.03.2019r

  Białystok

  wkrótce

  Prowadzący: dr n.k.f. Łukasz Czubaszewski i mgr Piotr Szałański

  Cena kursu: 2400 zł

 • Opis kursu

  Podczas kursu przepracowany zostanie materiał w większoœci znajdujšcy się w wizulanym i video przewodniku po technikach MTG Art'a Riggs'a. W cenie szkolenia kursanci otrzymują ww. książkę wizualny podręcznik po technikach MTG Art'a Riggs'a, a także skrypt z przetłumaczonymi na język polski artykułami autorstwa ww. autora. W cenie kursu również zaœwiadczenie MEN

 • Program kursu

  Częœć 1

  - Wprowadzenie do metody. Podstawowe ruchu w masażu głębokim
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu skokowego
  - Opracowanie okolicy stawu skokowego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie łydki oraz goleni
  - Opracowanie okolicy łydki
  - Opracowanie okolicy goleni
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu kolanowego
  - Opracowanie okolicy stawu kolanowego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie uda
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie tylnej strony uda
  - Opracowanie tylnej strony uda
  - Podsumowanie częœci 1

  Częœć 2
  - Wyjaœnienia i powtórki z częœci 1
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie nadgarstka
  - Opracowanie okolicy nadgarstka
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu łokciowego
  - Opracowanie okolicy przedramienia i łokcia
  - Opracowanie okolicy ramienia
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu ramiennego
  - Opracowanie okolicy stawu ramiennego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie łopatki
  - Palpacja struktur anatomicznych w obręczy kończyny górnej
  - Opracowanie obręczy kończyny górnej
  - Podsumowanie częœci 2

  Częœć 3

  - Wyjaœśnienia i powtórki częœci 2
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie miednicy
  - Opracowanie okolicy miednicy i koœci krzyżowej
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie kręgosłupa lędŸwiowego
  - Opracowanie okolicy lędŸwiowej
  - Opracowanie okolicy powłok brzusznych
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie klatki piersiowej
  - Opracowanie okolicy klatki piersiowej, wzorce oddechowe
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie kręgosłupa piersiowego
  - Opracowanie kręgosłupa piersiowego
  - Palpacja struktur anatomicznych częœci szyi i karku
  - Opracowanie szyi i karku

  Częœć 4

  - Wyjaśœnienia i powtórki z częœci 3
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie podpotylicznej
  - Opracowanie okolicy podpotylicznej
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
  - Opracowanie okolicy twarzy i stawu skroniowo-żuchwowego
  - Wprowadzenie do pracy integracyjnej
  - Integracja w jednostkach klinicznych: Zespoły bólowe
  - Integracja w jednostkach klinicznych: stany ostre
  - Integracja w jednostkach klinicznych: urazy i praca ze sportowcami
  - Egzamin końcowy

 • Prowadzący

   dr n.k.f. Łukasz Czubaszewski - osteopata, fizjoterapeuta, nauczyciel Masażu Tkanek Głębokich

  mgr Piotr Szałański - terapeuta manualny, fizjoterapeuta, doktorant AWF Poznań, Certyfikowany Terapeuta Integracji Strukturalnej. Od 2010 roku przeprowadzili ponad 80 szkoleń z zakresu Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

 • Osteopatia strukturalna – Techniki Manipulacyjne HVLA
  Moduł I 23-24.02.2019r.
  Moduł II 1-2.06.2019r

  Rzeszów

  09:00-18:00

  Prowadzący: Piotr Cywiński D. O.

  Cena kursu: 1800 zł / kurs dofinansowany z BUR

 • Opis kursu

  Osteopatia Strukturalna – Techniki Manipulacyjne HVLA 

  Szkolenie dotyczy wykorzystania manipulacji krótko-dźwigniowych  w zaburzeniach strukturalnych i funkcjonalnych stawów kręgosłupa i miednicy 

  Zakres szkolenia obejmuje ocenę stanu i badanie pacjenta, zastosowanie technik manipulacji krótko dźwigniowych oraz technik artykulacyjnych i mobilizacyjnych u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

   

    Podczas szkolenia uczestnik uzyska:

  •   teoretyczną wiedzę z zakresu: anatomii, fizjologii  i biomechaniki stawów kręgosłupa oraz czynników wpływających na zaburzenia narządu ruchu. 
  •  nauczy się wykorzystywania technik manipulacji jako wspomaganie terapii kręgosłupa i miednicy 
  • pozna zasady bezpieczeństwa pracy z pacjentem, wskazania i przeciwskazania do stosowania technik leczniczych 
  •  nauczy się wykorzystywać techniki manipulacyjne do likwidacji restrykcji stawowych kręgosłupa  i miednicy  

  Szkolenie dedykowane jest do fizjoterapeutów, którzy pracują z pacjentami dorosłymi w placówkach zdrowia i gabinetach prywatnych

 • Program kursu

  Moduł I

  Dzień Pierwszy

  9.00 – 9.30
  Powitanie, sprawy organizacyjne
  9.30 – 11.00

  • Wprowadzenie do technik HVLA
  • Przygotowanie do technik HVLA side roll   - badanie, techniki MET, artykulacje, tkanki miękkie
  • Wprowadzenie komponentów w technikach manipulacyjnych HVLA

  11.00 -11.30 Przerwa kawowa
  11.30 – 13.30

  • Budowanie bariery ruchu w wyizolowanych stawach kręgosłupa lędźwiowego
  • Manipulacja rotacyjna HVLA kręgosłupa lędźwiowego – odcinek środkowy
  • Techniki stosowane po manipulacji HVLA

  13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
  14.30 – 16.30

  • Czynności i Techniki przygotowujące do techniki „DOG” - badanie, techniki MET, artykulacje
  • Technika Manipulacja HVLA „DOG” odcinek środkowy - zasady, komponenty, modyfikacje,
  • Technika Manipulacja HVLA „DOG” odcinek górny i dolny - zasady, komponenty, modyfikacje,

  16.30 – 17.00 Przerwa Kawowa
  17.00 – 18.00

  • Miednica – Stawy SI, kość krzyżowa – badanie, techniki MET,
  • Techniki manipulacyjne kości krzyżowej – togle, recoil
  • Powtórka technik odcinka lędźwiowego i piersiowego

  Dzień Drugi

  9.00 – 11.00

  • Powtórka technik HVLA odcinka lędźwiowego i piersiowego
  • Badanie osteopatyczne – zasady, rutyna, dokumentacja
  • Stawy krzyżowo-biodrowe zasady badania i leczenia
  • Manipulacje HVLA dla stawów krzyżowo-biodrowych

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

  11.30– 13.30

  • Testy neurologiczne stosowane w osteopatii
  • Żebra – Czynności i Techniki przygotowujące do technik HVLA - badanie, techniki MET, artykulacje, tkanki miękkie
  • Manipulacje HVLA żeber w leżeniu tyłem, w siadzie, w leżeniu przodem

  13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
  14.30 – 16.30

  • Powtórka manipulacji HVLA dla środkowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  • Manipulacja rotacyjna HVLA dla górnego odcinka lędźwiowego - zasady, modyfikacje
  • Manipulacja rotacyjna HVLA dla dolnego odcinka lędźwiowego - zasady, modyfikacje
  • Techniki lecznicze uzupełniające dla kręgosłupa lędźwiowego

  16.30 – 17.00 Przerwa Kawowa
  17.00 -18.00

  • Powtórzenie poznanych technik
  • Podsumowanie
  • Wręczenie Certyfikatów

  Moduł II

  Dzień trzeci

  9.00 – 11.00

  • Powtórzenie zasad HVLA i technik z modułu 1
  • Czynności i Techniki przygotowujące do technik HVLA kręgosłupa szyjnego - badanie, MET, artykulacje, tkanki miękkie
  • Manipulacja rotacyjna środkowego odcinka szyjnego kręgosłupa - zasady, postawa, techniki

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

  11.30 – 13.30  

  • Manipulacja rotacyjna środkowego odcinka szyjnego kręgosłupa -  CD
  • Manipulacje kręgosłupa lędźwiowego – odcinek środkowy - zgięcie boczne w LB, rotacja w siadzie, modyfikacje
  • Manipulacje i techniki lecznicze górnych żeber – HVLA, MET, artykulacje, modyfikacje w LT, LP. w siadzie

  13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

  14.30 – 16.30

  • Obszary przejściowe
  • Techniki przygotowujące do HVLA odcinka Th-L – badanie, MET, artykulacje, tkanki miękkie
  • Techniki manipulacyjne przejścia piersiowo – lędźwiowego w LB, LP, siadzie
  • Techniki manipulacyjne przejścia piersiowo – szyjnego w LT

  16.30 – 17.00 Przerwa Kawowa

  17.00 – 18.00  

  • Techniki manipulacyjne przejścia piersiowo – szyjnego cd
  • Manipulacje HVLA obszarów przejściowych – modyfikacje

  Dzień czwarty

  9.00 – 11.00  

  • Powtórka technik HVLA kręgosłupa lędźwiowego
  • Wstęp do technik CO/C1 , C1-C2 – badanie, MET, artykulacje, tkanki miękkie
  • Techniki manipulacji C0/C1, C1-C2

  11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

  11.30 – 13.30  

  • Techniki manipulacji C0/C1, C1-C2 – cd
  • Techniki wyciszające obszar szczytowo-potyliczny

  13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

  14.30 – 16.30

  • Techniki dodatkowe dla odcinka lędźwiowego i piersiowego
  • Techniki dodatkowe obszarów przejściowych kręgosłupa
  • Najczęściej stosowane Techniki manipulacyjne stawów obwodowych – staw łokciowy, nadgarstek, staw barkowy, kolano, stawy stopy,

  16,30 – 17.00 Przerwa kawowa

  17.00 – 18.00

  • Powtórzenie najważniejszych technik HVLA
  • Podsumowanie
  • Wręczenie Certyfikatów
 • Prowadzący

  Piotr Cywiński D.O.-  jest praktykującym od wielu lat Osteopatą i Fizjoterapeutą.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie medycyny Osteopatycznej i chiropraktyki . Uczestnik licznych sympozjów szkoleniowych i naukowych poświęconych zagadnieniom osteopatii
  Twórca specjalnego stołu terapeutycznego, który został zaprezentowany na XVII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA 2009 w Łodzi.  

 • Kompleks Barkowy i Kompleks Kolanowy w Praktyce Fizjoterapeuty

  7-10.03.2019r

  Białystok

  wkrótce

  Prowadzący: mgr Adam Michoński

  Cena kursu: 1300 zł

   

 • Opis kursu

  W trakcie kursu uczestnik zaznajomi się z badaniem fizjoterapeutycznym stawu barkowego i stawu kolanowego, na podstawie którego dowie się jak prowadzić szybkš i skutecznš terapię w najczęstszych schorzeniach ww stawów.

  32h (Staw Barkowy 16h/2dni; Staw Kolanowy 16h/2 dni)

  Każdy z kursantów otrzymuje skrypt i zaœwiadczenie MEN

   

 • Program kursu

  Częœć 1 Staw Barkowy

  - Wstęp – wprowadzenie do koncepcji pracy z pacjentem.
  - Anatomia.
  - Badanie: wywiad, testy funkcjonalne, testy dodatkowe o najwyższej czułoœci, swoistoœci, LR+, LR- : na integralnoœć stożka, na obrębek stawowy, na stabilnoœć stawu, na staw a-c, na konflikt podbarkowy, palpacja.
  - Interpretacja testów.
  - Badanie ultrasonograficzne okolicy barku.
  - Bark zamrożony pierwotny.
  - Bark zamrożony wtórny.
  - Patologia stożka rotatorów.
  - Zwapnienie w przestrzeni podbarkowej.
  - Zapalenie kaletki podnaramiennej.
  - Uszkodzenie głowy długiej bicepsa.
  - GIRD.
  - Konflikt podbarkowy.
  - Konflikt podkurczy.
  - Dyskineza łopatki.
  - Uszkodzenie obróbka, niestabilnoœć : TUBS i AMBRI.
  - Allopastyka stawu ramiennego.
  - Reinsercja stożka.
  - Choroba zwyrodnieniowa stawu A-C.
  - Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu stawu barkowego.
  - Techniki lecznicze œcięgien, technik mięœniowo-powięziowe.
  - Techniki lecznicze torebki stawowej.
  - Igłoterapia okolicy stawu ramiennego.
  - Protokoły rehabilitacji stawu barkowego, trening rehabilitacyjny ( SLAP, Laterjet, Bankart, szycie stożka, odbarczenie przestrzeni podbarkowej, alloplastyka).
  - Testy funkcjonalne.

  Częœć 2 Staw Kolanowy
  - Wstęp – wprowadzenie do koncepcji pracy z pacjentem.
  - Anatomia stawu kolanowego.
  - Badanie: wywiad, testy funkcjonalne, testy dodatkowe o największej czułoœci, swoistoœci, LR+, LR-, palpacja.
  - Badanie ultrasonograficzne stawu kolanowego.
  - Interpretacja testów.
  - Uszkodzenie ACL.
  - Uszkodzenie MCL.
  - Uszkodzenie LCL.
  - Uszkodzenie PCL.
  - Problemy stawu rzepkowo-udowego.
  - Zrosty wewnštrzstawowe – artrofibroza.
  - Stłuczenie mięœnia czworogłowego.
  - Kolano skoczka.
  - Zapalenie kaletek stawu kolanowego.
  - Impingement fałdu błony maziowej.
  - Zapalenie ciała tłuszczowego.
  - Zapalenie gęsiej stopki.
  - Wolne ciało wewnštrzstawowe.
  - Oddzielajšca martwica kostno-chrzęstna.
  - Choroba Osgood-Schlattera.
  - Uszkodzenie chrzšstki stawowej.
  - Uszkodzenie mm. kulszowo-goleniowych.
  - Trobiel podkolanowa.
  - Hiperurykemia.
  - Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu stawu kolanowego.
  - Techniki lecznicze tkanek miękkich - masaż poprzeczny œcięgien/mięœni, punkty spustowe- suche igłowanie, rozluźnienie mięœniowo-powięziowe, stretching, techniki własne.
  - Techniki lecznicze stawowe – mobilizacje stawowe.
  - Izokinetyka i testy funkcjonalne.
  - Protokoły rehabilitacyjne po operacjach i trening rehabilitacyjny: ACL, MCL, szycie łškotki, meniscektomia, mikrozłamania, PCL, alloplastyka.

 • Prowadzący

  mgr Adam Michoński
  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, praktyk, pasjonat medycyny ortopedycznej, wykładowca akademicki na WSEiT w Szczecinie, ZPSB w Świnoujściu, PUM w Szczecinie. Od 7 lat pracuję w firmie Centrum Rehabilitacji Evomed zajmującej się wyłącznie pacjentem ortopedycznym od stołu operacyjnego po powrót do aktywności sportowej i rekreacyjnej. Każdy z kursantów otrzymuje skrypt i zaświadczenie MEN.

 • McKenzie Część D - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (kręgosłup szyjny i piersiowy oraz kończyny górne)

  5-8 grudzień 2019

  Rzeszów

  wkrótce

  Kurs Metody McKenziego - Moduł D

  Prowadzący: mgr Jacek Tuz

  Cena kursu: 1450 zł

 • Opis kursu

  Metoda McKenziego Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) znane również jako metoda McKenziego (od nazwiska twórcy) bazuje na wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i neurofizjologii. Metoda oparta jest na licznych dowodach naukowych, należy do medycyny wiarygodnej (evidence based medicine). Jest stosowana na całym świecie. Głównym atutem metody jest precyzyjna diagnostyka pacjenta, która gwarantuje wdrożenie właściwej procedury terapeutycznej, edukacja pod kątem profilaktyki nawrotów i prowadzenia autoterapii domowej. Indywidualnie dobrane ćwiczenia pozwalają pacjentowi zwalczyć źródło bólu, co zapewnia wysoką skutecznością leczenia

 • Program kursu

  Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na zaawansowane techniki manualne, a także na pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu problemów na poziomie zaawansowanym. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie metody McKenziego. Omawiane są też zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny górnej.

 • Prowadzący

  mgr Jacek Tuz ukończył w 1993 roku Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku nauczycielskim, a następnie w 1997 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia. Początkowo pracował jako nauczyciel prowadząc zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz kinezyterapię zwłaszcza dzieci z dużymi skrzywieniami kręgosłupa. Od 1998 roku pracuje w Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach (woj. Śląskie), gdzie prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów używając metody McKenziego w schorzeniach kręgosłupa, jak i stawów obwodowych. Uczestniczył także w kursach metody Kaltenborna- Evjentha, PNF, Lehnert-Schrot. Poza pracą w oddziale prowadzi również prywatną praktykę, gdzie wykorzystuje umiejętności zdobyte podczas kursów podstawowych metody McKenziego (2000-2001) jak i kursu dyplomowego (2002-2003). W roku 2007 rozpoczął program przygotowujący do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu metody McKenziego i pod koniec 2008 roku uzyskał mianowanie na samodzielnego nauczyciela metody McKenziego. Od 1998 roku prowadzi prywatną praktykę w Tychach przy ul.Szpakowej 44A.

 • McKenzie Część C - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (kręgosłup szyjny i piersiowy oraz kończyny górne)

  13-16 czerwiec 2019

  Rzeszów

  Kurs Metody McKenziego - Moduł C

  Prowadzący: mgr Rajmund Tomczakowski

  Cena kursu: 1450 zł / kurs dofinansowany z BUR

 • Opis kursu

  Metoda McKenziego Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) znane również jako metoda McKenziego (od nazwiska twórcy) bazuje na wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i neurofizjologii. Metoda oparta jest na licznych dowodach naukowych, należy do medycyny wiarygodnej (evidence based medicine). Jest stosowana na całym świecie. Głównym atutem metody jest precyzyjna diagnostyka pacjenta, która gwarantuje wdrożenie właściwej procedury terapeutycznej, edukacja pod kątem profilaktyki nawrotów i prowadzenia autoterapii domowej. Indywidualnie dobrane ćwiczenia pozwalają pacjentowi zwalczyć źródło bólu, co zapewnia wysoką skutecznością leczenia

 • Program kursu

  Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Na segment C składaja się:

  • warsztaty w zakresie podstawowych technik manualnych (liczba uczestników jest ograniczona dla zapewnienia adekwatnej opieki dydaktycznej). Dogłębna analiza praktyki klinicznej
  • praca - ćwiczenia w małych grupach - praktyczne rozwiązywanie problemów, demonstracja bardziej złożonych przypadków (na dwóch lub więcej pacjentach)
  • zapoznanie się z literaturą fachową
  • analiza przypadków pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej, ich diagnostyka i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń

  .

 • Prowadzący

  mgr Rajmund Tomczakowski ukończył w 1998 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Uczestnictwo w licencjonowanych kursach z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth i PNF oraz uzyskanie w 2000 roku certyfikatu terapeuty uwierzytelnionego Międzynarodowego Instytutu McKenziego umożliwiło mu wyspecjalizowanie się w terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. Efektem dalszego zainteresowania Metodą McKenziego i wykorzystania jej w praktyce klinicznej było ukończenie 2-miesięcznego kursu praktyki klinicznej w Austin w USA odbywanego w ramach programu dyplomowego i uzyskanie w 2003 roku Dyplomu w Zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii. Po ukończeniu 2-letniego stażu jako asystent instruktora otrzymał w 2007 roku uprawnienia instruktora Instytutu McKenziego i prowadzi kursy organizowane przez polską filię Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Od 1998 roku pracuje w Klinice Medycznej Lux Med w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę.

 • McKenzie Część A - Odcinek Lędźwiowy Kręgosłupa

  10-13 październik 2019r

  Rzeszów

  wkrótce

  Kurs Metody McKenziego - Moduł A

  Prowadzący: mgr Jacek Tuz

  Cena kursu: 1650 zł / kurs dofinansowany z BUR

 • Opis kursu

  Metoda McKenziego Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) znane również jako metoda McKenziego (od nazwiska twórcy) bazuje na wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i neurofizjologii. Metoda oparta jest na licznych dowodach naukowych, należy do medycyny wiarygodnej (evidence based medicine). Jest stosowana na całym świecie. Głównym atutem metody jest precyzyjna diagnostyka pacjenta, która gwarantuje wdrożenie właściwej procedury terapeutycznej, edukacja pod kątem profilaktyki nawrotów i prowadzenia autoterapii domowej. Indywidualnie dobrane ćwiczenia pozwalają pacjentowi zwalczyć źródło bólu, co zapewnia wysoką skutecznością leczenia

 • Program kursu

  Pierwsza część kursu podstawowego składa się z wykładów, dyskusji, demonstracji na pacjentach i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją - ideą metody McKenziego oraz umożliwienie im dokonania klasyfikacji leczenia zespołów bólów kręgosłupalędźwiowego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, którzy pacjenci są podatni na metodę biomechaniczną; a także odróżniać pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii od tych, którzy wymagają udziału terapeuty w celu dokonania postępu w terapii. Eksponowana jest także zasadnicza rola PROFILAKTYKI w metodzie McKenziego. Zasady zapobiegania nawrotom bólu są częścią edukacji każdego pacjenta, podobnie jak metody radzenia sobie z nawrotami, jeśli takowe nastąpią.

 • Prowadzący

  mgr Jacek Tuz ukończył w 1993 roku Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku nauczycielskim, a następnie w 1997 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia. Początkowo pracował jako nauczyciel prowadząc zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz kinezyterapię zwłaszcza dzieci z dużymi skrzywieniami kręgosłupa. Od 1998 roku pracuje w Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach (woj. Śląskie), gdzie prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów używając metody McKenziego w schorzeniach kręgosłupa, jak i stawów obwodowych. Uczestniczył także w kursach metody Kaltenborna- Evjentha, PNF, Lehnert-Schrot. Poza pracą w oddziale prowadzi również prywatną praktykę, gdzie wykorzystuje umiejętności zdobyte podczas kursów podstawowych metody McKenziego (2000-2001) jak i kursu dyplomowego (2002-2003). W roku 2007 rozpoczął program przygotowujący do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu metody McKenziego i pod koniec 2008 roku uzyskał mianowanie na samodzielnego nauczyciela metody McKenziego. Od 1998 roku prowadzi prywatną praktykę w Tychach przy ul.Szpakowej 44A.

OSTEO-MACH

 • Zajmujemy się diagnozą i leczeniem dysfunkcji w obrębie narządu ruchu oraz wspieramy naturalne zdolności organizmu do samoleczenia. Organizujemy profesjonalne kursy dla lekarzy i fizjoterapeutów.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 08:00-20:00
  sobota: 09:00-14:00
 • Konto bankowe:
  73 1050 1562 1000 0090 7894 6358

ODWIEDŹ NAS

NASI PARTNERZY