Kursy dla fizjoterapeutów

 • PRACA Z PACJENTEM Z NOWOTWOREM PIERSI
   27-28 czerwiec 2020

  Białystok

  9.00-18.00

  Prowadzący: Ilona Charęza, Cecylia Bieganowska

  Cena kursu: 1000 zł

 • Opis kursu

  Praca z pacjentem, cierpiącym na chorobę nowotworową piersi, wymaga olbrzymich kompetencji, zarówno w zakresie technik fizjoterapeutycznych, jak i umiejętności społecznych i emocjonalnych.
  Fizjoterapeuta wspierający pacjentów onkologicznych w powracaniu do zdrowia i sprawności fizycznej, musi bardzo sprawnie i elastycznie operować wiedzą w zakresie najnowszych technik pracy, pamiętając jednocześnie o sferze emocjonalnej, stresie, strachu i innych ograniczeniach emocjonalnych i psychicznych, które będą miały duży wpływ na nastawienie pacjenta do terapii, jego zaangażowanie i aktywność. Charakter pracy z pacjentem onkologicznym i jego otoczeniem wymaga również tego, aby Fizjoterapeuta potrafił zadbać o siebie w sytuacji dużego obciążenia emocjonalnego i psychicznego.
  Zapraszamy na szkolenie, które w bardzo praktyczny sposób, w ciągu dwóch intensywnych dni, da możliwość nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności pracy z pacjentem onkologicznym w pełnym spektrum jego potrzeb – zarówno fizycznych, jak i psychicznych – z jednoczesnym zadbaniem o zasoby techniczne, psychiczne i emocjonalne fizjoterapeuty.
  Przedstawione zostaną techniki pracy z pacjentami na różnych etapach leczenia nowotworu piersi, ze zwróceniem uwagi na różnorodne trudności, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie terapii. Będziemy zajmować się wspieraniem pacjenta i jego otoczenia w budowaniu pozytywnego nastawienia do leczenia i zastanowimy się, w jaki sposób pomóc mu pokonywać bariery, które to leczenie będą utrudniać i negatywnie wpływać na psychofizyczny dobrostan pacjenta.

 • Program kursu

  Dzień I
  Terapia blizny pooperacyjnej - praca pośrednia i bezpośrednia z blizną
  Axillary Web Syndrom – omówienie i terapia
  Terapia tkanek miękkich (m. czworoboczny, piersiowy, najszerszy grzbietu)
  Uruchamianie obręczy barkowej
  Techniki PNF
  Terapia tkanek miękkich
  Terapia przeciwobrzękowa
  Manualny drenaż limfatyczny – wybrane techniki
  Kompresjoterapia
  Kinesiotaping

  Dzień II
  Autoterapia
  Autorelaksacja mięśni
  Automasaż
  Praca z pacjentem terminalnym
  Taping i masaż w zaparciach
  Personalizowanie metod terapeutycznych
  Emocje w pracy z pacjentem onkologicznym
  Objawy psychosomatyczne u pacjenta onkologicznego
  Wsparcie terapeutyczne dla pacjenta onkologicznego (Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, terapia Simontonowska)
  Radzenie sobie z emocjami pacjenta i jego rodziny (praca z bólem, strachem, stresem, bierną agresją, wycofaniem)
  Radzenie sobie z własną emocjonalnością w kontakcie z pacjentem onkologicznym i jego rodziną
  Radzenie sobie z utratą
  Wspieranie proterapeutycznej postawy pacjenta

 • Prowadzący

  Ilona Charęza
  Fizjoterapeutka, absolwentka AWF Wrocław. Od 2010 roku pracuje w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych) i Wyższej Szkole Edukacji i Terapii (masaż lecznicy, drenaż limfatyczny). Była kierownikiem rehabilitacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, stażowała też w Asdonk Kliniken – najstarszej i najbardziej doświadczonej specjalistycznej klinice limfologicznej na świecie. Aktualnie jest członkiem zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
  Specjalizuje się w :
  Rehabilitacji pacjentów onkologicznych szczególnie pacjentów leczonych z powodu nowotworu piersi. Fizjoterapii blizn pooperacyjnych oraz po radioterapii. Fizjoterapii zaburzeń mięśniowo – powięziowych kończyn górnych, dolnych i tułowia, powstających w skutek leczenia onkologicznego 
Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej i leczeniu obrzęków limfatycznych, tłuszczowych, pourazowych po leczeniu chirurgicznym.

  Cecylia Bieganowska
  Socjoterapeutka i psychoterapeutka po Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji PEACE –ART. Międzynarodowo Certyfikowany Coach International Coach Federation. Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz”. Członek Zarządu PREPSEC International – Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców i Praktyków Agression Replacement Training. Od 2010 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami w zakresie wspierania zdrowia psychicznego, radzenia sobie z agresją, przeciwdziałania przemocy i leczeniu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. W ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej wspiera chorych onkologicznie i ich rodziny. Fizjoterapeutka po Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 • Stawy skroniowo- żuchwowe w praktyce fizjoterapeuty

  21-22.03.2020r

  Białystok

  9.00-18.00

  Prowadzący: VITA MOZŪRAITIENĖ Msc, PT

  Cena kursu: 1200 zł

 • Opis kursu

  To dwudniowe intensywne szkolenie prezentuje podejście do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ). Uczestnicy szkolenia poznają anatomię i fizjologię prawidłowo funkcjonującego stawu oraz patologiczna biomechanikę wywołującą dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa, twarzy, bóle głowy oraz inne zstępujące dolegliwości. Kurs uczy rozróżniać dolegliwości pochodzenia mięśniowego od tych zależnych od dysfunkcji stawowych, klasyfikować dolegliwości na podstawie odgłosów stawu podczas ruchu oraz na podstawie jakości i ilości ruchu w stawie.

  Uczestnicy poznają diagnostykę na podstawie różnych typów napięć mięśniowych oraz propozycje korygowania tych dysfunkcji. Zaprezentowana zostanie koncepcja regulacji nerwowo-mięśniowej, inhibicji reciprokalnej i propriocepcji SSŻ. Przedstawione zostanie podejście lokalne i globalne do dysfunkcji SSŻ a także wpływ stawu oraz zgryzu na postawę ciała. W części praktycznej uczestnicy nauczą się palpacji struktur anatomicznych stawu dostępnych z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej. Uczestnicy poznają techniki korekcji dysfunkcji oparte o mobilizacje stawu oraz mobilizacje tkankowe.

  Kurs będzie tłumaczony z języka angielskiego.Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie MEN.

 • Cele kursu

  Czego się nauczysz?
  - Prawidłowej anatomii, biomechaniki oraz patomechaniki SSŻ
  - Rozpoznawać czy wzorce posturalne są skorelowane z dysfunkcjami SSŻ
  - Diagnozować rodzaj dysfunkcji SSŻ oraz dobierać najbardziej skuteczną metodę korekcji
  - Demonstrować ćwiczenia korygujące dysfunkcje stawu
  - Współpracować w zespole Stomatolog/Ortodonta/Fizjoterapeuta

 • Prowadzący

  VITA MOZŪRAITIENĖ MSC, PT

  Posiada 12 lat doświadczenia klinicznego, uczy w szkole fizjoterapii „Ispado” w Kownie.
  Prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w Kownie specjalizującą się w rehabilitacji stomatologicznej.

  Jej zainteresowania koncentrują się w obrębie dysfunkcji twarzo-czaszki oraz rehabilitacji stomatologicznej i rehabilitacji nerwowo-mięśniowej.

 • Anatomia Palpacyjna z elementami strukturalnej biomechaniki ciała
  22-23.05.2020r

  29-30.05.2020r

  Białystok

  9.00-17.00

  Prowadzący: dr n.kf. Łukasz Czubaszewski
  mgr Piotr Szałański

                                 Cena kursu 1230 zł

   

 • Opis kursu

  Czterodniowy kurs anatomii palpacyjnej, kinezjologii i elementów strukturalnej biomechaniki w oparciu o światowy bestseller Andrew Biela „Trail Guide to the body”
  Kurs ten ilustrowany jest oryginalnymi prezentacjami powerpoint, książką, dodatkowymi zdjęciami pacjentów z naniesionymi na ich ciało rysunkami mięśni i struktur kostnych. Studenci otrzymują przejrzysty kolorowy skrypt i dostęp do materiałów video online.
  W trakcie czterech dni skupimy się na koncepcie i zasadach anatomii palpacyjnej i kinezjologii. Celem tego kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności precyzyjnej palpacji ciała i jego struktur. Solidna wiedza i zrozumienie w jaki sposób mięśnie pracują wspólnie jako aparat ruchu jest podstawą dla wszystkich innych sposobów terapeutycznej pracy z ciałem. Dlatego w trakcie poznawania kolejnych mięśni studenci poznają również ich wpływ globalny na ciało i strukturę człowieka.
  Program kursu bazuje na orginalnym programie z US Books of Discovery!
  szkolenie na licencji polskiego i amerykańskiego wydawcy książki:
  "Przewodnik po ścieżkach ciała – Anatomia palpacyjna – Andrew Biel"

 • Cele kursu

  Pokazanie i nauczenie wykorzystywania umiejętności palpacji, jako podstawy diagnozy i interwencji terapeutycznej w terapiach manualnych
  Pogłębienie umiejętności palpacji i precyzyjnego dotyku.
  Zrozumienie głównych relacji biomechanicznych ciała. Posturalnych i dynamicznych.
  Kształcenie dobrze przygotowanych do pracy terapeutów.
  Dzięki unikalnym pomocom dydaktycznym stworzenie najlepszych warunków do nauki
  Pogłębienie zrozumienia terminologii anatomicznej

  Palpacja:
  Palpacją nazywamy użycie dłoni jako narzędzia do zlokalizowania i zidentyfikowania różnych struktur i tkanek w ciele człowieka. Palpacja to umiejętność do wychwycenia i „wsłuchania się” w odczucia płynące z ciała pacjenta poprzez dłonie terapeuty. Jest to wiedza w jaki sposób ciało reaguje na dotyk. Kształcenie i pogłębianie tej kinestetycznej umiejętności jest podstawą dla właściwej aplikacji technik terapii manualnych.

  Kinezjologia i biomechanika
  Kinezjologia to nauka o relacjach i interakcjach mięśni, stawów, ścięgien i więzadeł oraz układu nerwowego w ruchu człowieka. Złożoność różnych aktywności bazujących na równowadze, wewnętrznych relacjach i biomechanice tych składników anatomicznych. Podstawy kinezjologii są nieodzowne w terapiach manualnych i pracy z ciałem. Kinezjologia daje nam podstawy dla zrozumienia normalnych struktur anatomicznych i funkcji

  Jakość dotyku:
  Jakoś dotyku to intencja oraz sposób dotyku w trakcie „położenia dłoni” na ciele pacjenta i w trakcie szukania stosownej tkanki. Gdy właściwie stosowany, sam sposób uważnego dotyku może mieć efekt terapeutyczny. Jest to umiejętność różnorodnego ułożenia dłoni i sposobu zastosowania nacisku tak by osiągnąć pożądaną głębokość. Świadomość tego jak nasze dłonie są odczuwane na ciele przez pacjenta jest niezbędna dla podtrzymania odpowiednich relacji z nim. Sukces zawodowy w zawodzie fizjoterapeuty czy masażysty w dużym stopniu zależy od tej podstawowej wiedzy: jak właściwie odnaleźć dane tkanki i struktury w ciele po to by móc zastosować na nich wybrane techniki. Odnosi się do wszystkich metod pracy z ciałem. Od chiropraktyki, osteopatii po masaż, a nawet kosmetologię.
  Oprócz wymienionych poniżej głównych tkanek mięśni i ich punktów spustowych, na kursie omówiony i przedstawiony zostanie sposób lokalizacji na ciele punktów kostnych, stawów (oraz opis ich funkcji) i tkanki łącznej, przegrody międzymięśniowe grup mięśniowych i pojedynczych mięśni, warstwowość budowy ciała i elementy palpacji trzewi.

 • Masaż Tkanek Głębokich i Rozluźnianie Mięśniowo- Powięziowe z Anatomią Palpacyjną

  Moduł I: 31.01-03.02.2020r

  Moduł II:19-22.03.2020r

  Białystok

  wkrótce

  Prowadzący: dr n.k.f. Łukasz Czubaszewski i mgr Piotr Szałański

  Cena kursu: 2400 zł

 • Opis kursu

  Podczas kursu przepracowany zostanie materiał w większoœci znajdujšcy się w wizulanym i video przewodniku po technikach MTG Art'a Riggs'a. W cenie szkolenia kursanci otrzymują ww. książkę wizualny podręcznik po technikach MTG Art'a Riggs'a, a także skrypt z przetłumaczonymi na język polski artykułami autorstwa ww. autora. W cenie kursu również zaœwiadczenie MEN

 • Program kursu

  Częœć 1

  - Wprowadzenie do metody. Podstawowe ruchu w masażu głębokim
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu skokowego
  - Opracowanie okolicy stawu skokowego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie łydki oraz goleni
  - Opracowanie okolicy łydki
  - Opracowanie okolicy goleni
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu kolanowego
  - Opracowanie okolicy stawu kolanowego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie uda
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie tylnej strony uda
  - Opracowanie tylnej strony uda
  - Podsumowanie częœci 1

  Częœć 2
  - Wyjaœnienia i powtórki z częœci 1
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie nadgarstka
  - Opracowanie okolicy nadgarstka
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu łokciowego
  - Opracowanie okolicy przedramienia i łokcia
  - Opracowanie okolicy ramienia
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu ramiennego
  - Opracowanie okolicy stawu ramiennego
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie łopatki
  - Palpacja struktur anatomicznych w obręczy kończyny górnej
  - Opracowanie obręczy kończyny górnej
  - Podsumowanie częœci 2

  Częœć 3

  - Wyjaœśnienia i powtórki częœci 2
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie miednicy
  - Opracowanie okolicy miednicy i koœci krzyżowej
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie kręgosłupa lędŸwiowego
  - Opracowanie okolicy lędŸwiowej
  - Opracowanie okolicy powłok brzusznych
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie klatki piersiowej
  - Opracowanie okolicy klatki piersiowej, wzorce oddechowe
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie kręgosłupa piersiowego
  - Opracowanie kręgosłupa piersiowego
  - Palpacja struktur anatomicznych częœci szyi i karku
  - Opracowanie szyi i karku

  Częœć 4

  - Wyjaśœnienia i powtórki z częœci 3
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie podpotylicznej
  - Opracowanie okolicy podpotylicznej
  - Palpacja struktur anatomicznych w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
  - Opracowanie okolicy twarzy i stawu skroniowo-żuchwowego
  - Wprowadzenie do pracy integracyjnej
  - Integracja w jednostkach klinicznych: Zespoły bólowe
  - Integracja w jednostkach klinicznych: stany ostre
  - Integracja w jednostkach klinicznych: urazy i praca ze sportowcami
  - Egzamin końcowy

 • Prowadzący

   dr n.k.f. Łukasz Czubaszewski - osteopata, fizjoterapeuta, nauczyciel Masażu Tkanek Głębokich

  mgr Piotr Szałański - terapeuta manualny, fizjoterapeuta, doktorant AWF Poznań, Certyfikowany Terapeuta Integracji Strukturalnej. Od 2010 roku przeprowadzili ponad 80 szkoleń z zakresu Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

OSTEO-MACH

 • Zajmujemy się diagnozą i leczeniem dysfunkcji w obrębie narządu ruchu oraz wspieramy naturalne zdolności organizmu do samoleczenia. Organizujemy profesjonalne kursy dla lekarzy i fizjoterapeutów.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 08:00-20:00
  sobota: 09:00-14:00
 • Konto bankowe:
  73 1050 1562 1000 0090 7894 6358

ODWIEDŹ NAS

NASI PARTNERZY